- תקנון  ותנאי השימוש  -


תנאי השימוש באתר –קבלת מידע ורכישת מוצרים

כל הרוכש מוצרים ו/או מתעתד לרכוש ו/או לקבל מידע באמצעות האתר ו/או מי שגולש באתר ומשתתף בפעילות המוצעת באמצעות האתר מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים לכל הוראותיו.

רשאי לקנות באתר כל אדם מעל גיל 18 שנים, המחזיק כרטיס אשראי בר תוקף אשר הונפק בישראל או תאגיד רשום בישראל.

הזמנתו של הרוכש לקבלת מוצרים, תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים: א. ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש; ב. המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי; ג. המען בו יש לספק את השירות נמצא במפת החלוקה של החברה.

אם בשל נסיבות חריגות שלא ניתן היה לצפות בעת ההזמנה אזל המוצר מהמלאי ולא ניתן יהיה לספק את המוצרים, תימסר על כך הודעה לצרכן תוך עשרה ימי עסקים .

 

 

 

מדיניות, מחירים וביצוע הזמנה

באתר מוצעים למכירה פריטים המלווים בתמונות, התמונות נועדו אך ורק להמחשה בלבד. ליד כל פריט מוצג מחירו בשקלים, משתמש באתר יכול להוסיף לסל הקניות כל פריט וזאת לאחר שהתרשם ממנו וממחירו, המשתמש יכול לשנות כמויות, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות עד ביצוע התשלום, בסיום ההזמנה יש לגשת לקופה לצורך אישורה.

 

במקרה שבוצעה הזמנה למוצרים המוצגים באתר והתברר כי באופן חריג אחד מהמוצרים אזל, אנו מתחייבים להודיע טלפונית ללקוח על כל חוסר בפריט ולסכם עם הלקוח את מועד משלוח הפריט החסר.

המשלוח יבוצע עד 10 ימי עסקים מרגע חיוב כרטיס האשראי. באם ההזמנה בוצעה לאחר השעה 11:00 בבוקר, לא יחשב היום כיום עסקים.

דמי המשלוח 29 ₪, ללא הגבלה במספר המוצרים לאותו היעד.

מחירי המוצרים המופיעים באתר אינם כוללים את דמי המשלוח, מחיר המשלוח יתווסף לאחר איסוף המוצרים לסל הקניות ויציאה לקופה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל הזמנה.

היה וחבילה שנשלחה תוחזר אלינו בשל חוסר מענה של הלקוח בעת מסירת החבילה, העיסקה תבוטל בניכוי 29 ש"ח לכל כיוון משלוח.

 

 

 

פרטי רוכש  המוצרים ואבטחת האתר

בעת ביצוע הזמנה לרכישת מוצרים באמצעות האתר, יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו' (להלן: הפרטים). בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל בשום אופון לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר. הקלדת פרטים כוזבים היא עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההצעה. פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן- (SSL), המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של החברה. פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש.

 

החנות תהא רשאית לשלוח למבצעי הפעולות - דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בעל פה או בכתב בכל מידע בדבר מבצעים של החברה, חידושים באתר פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיוצא בזה. אלא, אם יודיע הרוכש בכתב - כי אינו מעוניין בכך.

 

 

 

בעלות ושמירה על זכויות

האתר מכיל חומרים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר. החברה מתירה למשתמש "להוריד" (download) נתונים למחשבו האישי . אך ורק לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי. היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל בשום אופן שהוא.

 

 

  החזרת מוצרים

במידה וברצונך להחזיר או להחליף פריט שרכשת  :

החזרת המשלוח למחסני האתר כרוכה בתשלום 29 ש"ח לכל כיוון, סה"כ 58 ש"ח – מה שעליך לעשות הוא , להודיע לנו על כך דרך האתר או טלפונית בתוך 14 ימים מרגע קבלת המוצרים. אנו נדאג לשלוח שליח שיאסוף את המוצרים.
במקרה של החזרת מוצר, יזוכה הרוכש בסכום העסקה בניכוי 5% כפי החוק, או 100 ש"ח, הנמוך ביניהם.

 

 

 

הגבלת אחריות

התמונות באתר הינן מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

האתר נוקט בכל האמצעים בכדי לוודא כי המידע המוצג באתר אמין.  במקרים שתהיינה טעויות במידע המוצג באתר, ינקוט האתר בכל האמצעים בכדי לפתור את הבעיה וכן יאפשר את ביטול העסקה בלא גביית דמי ביטול.

 

בכל מקרה חובת החנות, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר שהוזמן ע"י הרוכש. החנות ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת שבאמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין שירותים ו/או משתמש באתר וזאת בכפוף לנקיטת כל צעדי האבטחה ע"י האתר. כמו כן, החברה איננה תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי רוכש כלשהו או צד ג' כלשהו שאינו בשליטה של החברה. החברה תהא רשאית להפסיק או למנוע את התקשרות או הגישה של רוכשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.

 

 

שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר

כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר,  מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה /או בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מקימיו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

logo בניית אתרים